вид
Водка основно се свързва с Русия, където се десталира от зърно. Водката е неутрален дух, при който вкусът и миризмата са елиминирани по време на дестилация
Намерено
Loading... Please wait...